Msze Święte – zasady uczestnictwa

W związku z pandemią, w naszej diecezji ustalono zasady dotyczące spotkań w czasie Mszy św. i nabożeństw. Ilość uczestników jest ograniczona wielkością kościoła.

Oznacza to, że w kościołach, w których sprawujemy Msze św. wyznaczono następującą ilość pojedynczych miejsc:

Christus-König, Kleve: 78 miejsc
St. Mariä Empfängnis, Kleve: 42 miejsca
St. Aldegundis, Emmerich: 110 miejsc
St. Antonius, Kevelaer: 64 miejsca
Beichtkapelle, Kevelaer: 30 miejsc

Osoby mieszkające w jednym mieszkaniu mogą siedzieć razem, co nieco zwiększy dopuszczalną ilość uczestników. Wchodząc i wychodząc z kościoła proszę zachować 1,5 m odstęp.

Wyznaczone osoby, będą wskazywały wolne miejsca. Po zajęciu określonej liczby miejsc, pozostali nie będą mogli wejść do kościoła.

Każda osoba przychodząca na nabożeństwo lub Mszę św. musi podać swoje nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer telefonu. Dane te będą przechowywane przez 4 tygodnie, po czym zostaną zniszczone.

W ławkach można siadać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

 

W czasie nabożeństw i Mszy św. obowiązuje korzystanie z masek zakrywających usta i nos.

Komunię świętą można przyjmować wyłącznie na rękę. Podchodząc proszę także zachować odstęp do kolejnej osoby.

Wspólny śpiew jest zakazany.

Koszyki na ofiarę znajdują się przy wejściu i wyjściu z kościoła.

Wszystkie spotkania wspólnotowe muszą być zgłaszane lokalnym władzom.

Gromadzenie się w grupach na zewnątrz jest zabronione (razem mogą przebywać na zewnątrz dwie osoby).

W dalszym ciągu jest możliwa dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Nie uczestnicząc osobiście we Mszy św. sprawowanej w kościele, należy uczestniczyć w Mszy św. za pośrednictwem transmisji.

 

MSZE ŚWIĘTE

Emmerich, Aldegundiskirchplatz 1, St. Aldegundis
niedziela – godz. 9.30
piątek – godz. 19.00
I sobota miesiąca – godz. 9.30

Kevelaer, Gelderner Str. 15A, St. Antonius
niedziela – godz. 16.00

Kevelaer, Kapellenplatz 35, Sanktuarium M. B., Beichtkapelle
czwartek – godz. 19.30

Kleve, Kavarinerstr.10, Mariä Empfängnis
środa – godz. 19.00

Kleve, Lindenallee 97, Christus König
niedziela – godz. 12.00

niedziela – godz. 19.00 (dodatkowa Msza Święta)

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Kevelaer w I czwartek miesiąca po Mszy św.
Emmerich w I piątek miesiąca po Mszy św.
Kleve (kościół Mariä Empfängnis) w I sobotę miesiąca od godz. 18.00

Sakrament pokuty i pojednania 30 minut przed każdą Mszą św.