Msze Święte – zasady uczestnictwa

W związku z pandemią, w naszej diecezji ustalono zasady dotyczące spotkań w czasie Mszy św. i nabożeństw. Ilość uczestników jest ograniczona wielkością kościoła.

Oznacza to, że w kościołach, w których sprawujemy Msze św. wyznaczono następującą ilość pojedynczych miejsc:

Christus-König, Kleve: 78 miejsc
St. Mariä Empfängnis, Kleve: 42 miejsca
St. Aldegundis, Emmerich: 110 miejsc
St. Antonius, Kevelaer: 64 miejsca
Beichtkapelle, Kevelaer: 30 miejsc

Wchodząc i wychodząc z kościoła proszę zachować 1,5 m odstęp.

Wyznaczone osoby, będą wskazywały wolne miejsca. Po zajęciu określonej liczby miejsc, pozostali nie będą mogli wejść do kościoła.

W ławkach można siadać wyłącznie w wyznaczonych miejscach. W ławkach obowiązują odstępy. Osoby mieszkające w jednym mieszkaniu mogą siedzieć razem, co nieco zwiększy dopuszczalną ilość uczestników. 

Na miejscu w ławce można zdjąć maskę.  

Przemieszczając się w kościele i w czasie śpiewu należy zakryć usta i nos maską medyczną lub z klasą ochrony FFP2.

Komunię świętą można przyjmować do ust. Podchodząc proszę także zachować odstęp do kolejnej osoby.

Koszyki na ofiarę znajdują się przy wejściu i wyjściu z kościoła.

Wszystkie spotkania wspólnotowe muszą być zgłaszane lokalnym władzom.

Gromadzenie się w grupach na zewnątrz jest zabronione (razem mogą przebywać na zewnątrz dwie osoby).

W dalszym ciągu jest możliwa dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Nie uczestnicząc osobiście we Mszy św. sprawowanej w kościele, należy uczestniczyć w Mszy św. za pośrednictwem transmisji.

 

MSZE ŚWIĘTE

Emmerich, Aldegundiskirchplatz 1, St. Aldegundis
niedziela – godz. 9.30
piątek – godz. 19.00
I sobota miesiąca – godz. 9.30 (02.10.2021, 04.12.2021)

Kevelaer, Gelderner Str. 15A, St. Antonius
niedziela – godz. 16.00

Kevelaer, Kapellenplatz 35, Sanktuarium M. B., Beichtkapelle
czwartek – godz. 19.30

I sobota miesiąca – godz. 9.30 (04.09.2021, 06.11.2021)

Kleve, Kavarinerstr.10, Mariä Empfängnis
środa – godz. 19.00

Kleve, Lindenallee 97, Christus König
niedziela – godz. 12.00

niedziela – godz. 19.00 (dodatkowa Msza Święta)

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Kevelaer w I czwartek miesiąca po Mszy św.
Emmerich w I piątek miesiąca po Mszy św.
Kleve (kościół Mariä Empfängnis) w I sobotę miesiąca od godz. 18.00

Sakrament pokuty i pojednania 30 minut przed każdą Mszą św.