OGŁOSZENIA Nr.: 114 – V Niedziela Wielkiego Postu – 21.03.2021

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. Dziś rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Paweł Bortkiewicz SChr. To szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć w rekolekcjach. Zatroszczmy się o bliskich i przyjaciół, żeby mogli się spotkać ze Słowem – Jezusem Chrystusem. Przygotujmy się też rzetelnie do spowiedzi świętej. Serdecznie dziękuję za ofiary złożone przy wyjściu z kościoła, które zostaną przekazane ks. Rekolekcjoniście.

3. Spowiedź w czasie rekolekcji w niedzielę 30 min przed Mszą św., w tygodniu 1 godz. przed Mszą św., w sobotę od godz. 17.00

4. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie grudniowej nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wielu z naszych parafian podjęło duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne. Szczegóły w folderach wyłożonych w przedsionku kościoła.

5. W czasie rekolekcji nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. 27.03 w sobotę o godz. 8.00 zapraszam na pieszą Drogę Krzyżową z miejscowości Hüthum – pierwsza i ostatnia stacja przy kościele St. Georg, Georgstr., 46446 Emmerich am Rhein – Hüthum. Długość trasy ok 20 km, zakończenie ok godz. 14.00.

6. W środę tradycyjnie o godz. 18.30 gromadzimy się w kościele w Kleve na modlitwę różańcową i na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zaraz po niej sprawujemy wieczorną Eucharystię.

7. W związku z pandemią jesteśmy zobowiązani do „identyfikalności” uczestników. Oznacza to, że każda osoba przychodząca na nabożeństwo lub Msze św. musi podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer tel. Dane te będą przechowywane przez 4 tygodnie po czym zostaną zniszczone. Nadal obowiązują: komunia udzielana wyłącznie na rękę, odstępy w ławkach, koszyki na ofiarę znajdują się przy wejściu i wyjściu z kościoła. W czasie Mszy św. należy zakryć usta i nos maską medyczną lub z klasą ochrony FFP2. Jest zakazany wspólny śpiew. Wszystkie spotkania muszą być zgłoszone władzom lokalnym.

8. 08 maja 2021 planowana jest indywidualna pielgrzymka Polaków do Sanktuarium M. B. Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer. Ze względu na ograniczenia sanitarne wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Tel. 02821 9705690, środa 15.00 – 18.30 i piątek 9.30 – 12.00.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć: kartki wielkanocne.

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.