OGŁOSZENIA Nr.: 182 – XV Niedziela zwykła– 10.07.2022

1. Rozpoczęła się rekrutacja do Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą Szkolenia z: opieki nad przewlekle chorymi i opieki paliatywnej; poradnictwa i strategii wspierających; profilaktyki zachowań ryzykownych; nowych mediów i komunikacji; kultury polskiej oraz teologii i biblistyki – to oferta edukacyjna Studium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla Polonii i Polaków za granicą.

Uczelnia rozpoczęła rekrutację na zajęcia, które ruszą jesienią:
Szkolenie z opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym
Szkolenie z poradnictwa i strategii wspierających
Szkolenie z profilaktyki zachowań ryzykownych
Szkolenie dla liderów wsparcia – kształtowanie systemów wsparcia
Studium nowych mediów i komunikacji
Studium promocji kultury polskiej
Studium: teologii, Biblia – nowa ewangelizacja
Wszystkie zajęcia w ramach studium są bezpłatne, poprowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Będą trwały 6 miesięcy i odbędą się w trybie hybrydowym: trzy dwudniowe zjazdy stacjonarne (z przyjazdem wykładowców KUL) i trzy dwudniowe zjazdy online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i angielskim. Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki. Zapisy i dodatkowe informacje: polonia@kul.pl, tel. +48 81 445 42 90

2. Biuro parafialne w dniach od 01.07 do 22.07 będzie nieczynne. We wszelkich sprawach parafialnych proszę się kontaktować z s. Justyną (tel.: 015165920574).

3. Zapowiedzi przedślubne:

  • Gabriel Konior oraz Agnieszka Wronowska, zam. Kleve,
  • Natalia Lewtak oraz Karol Drańczuk zam. Kleve,
  • Daniel Korpel i Roksana Trochowska, zam. Kleve