OGŁOSZENIA Nr.: 87 – XXIV Niedziela Zwykła – 13.09.2020

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

2. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kościele, w Kleve jest sprawowana dodatkowa niedzielna Msza św. o godz. 19.00 w kościele Chrystusa Króla.

3. Katecheza dla dzieci i młodzieży rozpocznie się od 09 września. – w środy w Kleve w pomieszczeniach misji:

godz. 16.15 dzieci do 8 lat.,

godz. 17.00 dzieci do I Kom. Świętej,

godz. 18.00 grupa po I Kom. – w czwartki w Kevelaer w „Petrus Canisius Haus”:

godz. 16.40 dzieci do 8 lat., godz. 17.20 dzieci do I Kom. Świętej, godz. 18.20 grupa po I Kom.,

godz. 18.00 młodzież po bierzmowaniu – w piątki w Emmerich w salach parafialnych przy kościele św. Aldegundy:

godz. 16.15 dzieci do 8 lat., godz. 17.00 dzieci do I Kom. Świętej, godz. 18.00 grupa po I Kom.,

godz. 17.30 młodzież po bierzmowaniu.

4. 19 i 26 września zostanie przeprowadzony kurs przygotowujący do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Z racji COVID liczba uczestników jest ograniczona. Zgłoszenia proszę kierować pod adres Email: graf-k@bistum-muenster.de lub telefonicznie w czasie urzędowania biura. Pierwsze spotkanie w sobotę w godz. od 10.00 do 18.00 w Sali parafialnej przy Hottomannsdeich 2, 46446 Emmerich.

5. W związku z pandemią jesteśmy zobowiązani do „identyfikalności” uczestników. Oznacza to, że każda osoba przychodząca na nabożeństwo lub Msze św. musi podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer tel. Dane te będą przechowywane przez 4 tygodnie po czym zostaną zniszczone. Nadal obowiązują: komunia udzielana wyłącznie na rękę, odstępy w ławkach, koszyki na ofiarę znajdują się przy wejściu i wyjściu z kościoła.