OGŁOSZENIA Nr.: 94 – Wszystkich Świętych – 01.11.2020

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie.

2. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszej parafii tego dnia sprawujemy Mszę św. w Kleve w kościele Chrystusa Króla o godz. 19.00.

3. W tym roku wyjątkowo przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas nabożeństwa po Mszy Świętej. Wpiątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas nabożeństwa do NSPJ. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w Emmerich od godz. 18.30. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz. 9.30 w Emmerich, a o godz. 18.00 w Kleve zapraszam na adorację i wymianę tajemnic różańcowych.

5. W pierwszy czwartek po Mszy św. członkowie nowej roży w Kevelaer otrzymają tajemnice różańcowe na listopad.

6. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kościele, w Kleve jest sprawowana dodatkowa niedzielna Msza św. o godz. 19.00 w kościele Chrystusa Króla.

7. W związku z pandemią jesteśmy zobowiązani do „identyfikalności” uczestników. Oznacza to, że każda osoba przychodząca na nabożeństwo lub Msze św. musi podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer tel. Dane te będą przechowywane przez 4 tygodnie po czym zostaną zniszczone. Nadal obowiązują: komunia udzielana wyłącznie na rękę, odstępy w ławkach, koszyki na ofiarę znajdują się przy wejściu i wyjściu z kościoła. W czasie Mszy św. należy zakryć usta i nos.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć; „Miłujcie się” nr. 4-2020, „Nasze Słowo” 11.2020 oraz kalendarze religijne na rok 2021.