OGŁOSZENIA Nr.: 95 – XXXII Niedziela Zwykła – 08.11.2020

1. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do Kościoła. Nie możemy jednak
zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie.
Ofiarujmy im dar modlitwy.

2. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie naszej modlitewnej o nich pamięci. Msza Święta ofiarowana za Ojczyznę zostanie odprawiona w Kleve w kościele Mariä Empfängnis

3. Podczas nowenny poprzedzającą środową Mszę św. w ręce Pani naszych losów złożymy nasze osobiste sprawy, ale także te związane z naszą Ojczyzną.

4. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy ofiarowali Panu Bogu w czasie każdej Mszy św.

5. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kościele, w Kleve jest sprawowana dodatkowa niedzielna Msza św. o godz. 19.00 w kościele Chrystusa Króla.

6. W związku z pandemią jesteśmy zobowiązani do „identyfikalności” uczestników. Oznacza to, że każda osoba przychodząca na nabożeństwo lub Msze św. musi podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer tel. Dane te będą przechowywane przez 4 tygodnie po czym zostaną zniszczone. Nadal obowiązują: komunia udzielana wyłącznie na rękę, odstępy w ławkach, koszyki na ofiarę znajdują się przy wejściu i wyjściu z kościoła. W czasie Mszy św. należy zakryć usta i nos.

7. Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia obfitych Bożych darów.