OGŁOSZENIA PARAFIALNE Nr.: 67 – III Niedziela Wielkanocna – 26.04.2020

1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym.

2. Z wielką radością informuję, że od 1 maja można uczestniczyć we Mszach św. i nabożeństwach sprawowanych w kościołach.

3. Ilość uczestników jest ograniczona wielkością kościoła. W kościołach należy zachować odstęp 1,5m do kolejnej osoby. Osoby mieszkające w jednym mieszkaniu mogą siedzieć razem. Oznacza to, że w naszych kościołach jednorazowo będzie mogło przebywać ok. 80 do 100 osób. Dokładne informacje co do ilości podam w najbliższym czasie.

4. W czasie nabożeństw i Mszy św. nie ma obowiązku korzystania z masek zakrywających usta i nos.

5. Komunię świętą można przyjmować wyłącznie na rękę.

6. W dalszym ciągu jest możliwa dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Rezygnując z osobistego uczestnictwa we Mszy św. w kościele należy uczestniczyć za pośrednictwem transmisji.

7. W dalszym ciągu zabronione są spotkania grup parafialnych (grupy muzyczne, katechezy, kursy).

8. Biuro parafialne jest czynne w godzinach urzędowania.

9. W środę, 29 kwietnia, przypada święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

10.W pierwszy piątek maja (01.05) zapraszam na Msze św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez przyjęcie Komunii św. wynagradzajmy Panu Bogu wszelkie zniewagi i brak żalu za popełnione grzechy. Niech ta Msza św. będzie naszym dziękczynieniem za Sakrament Eucharystii.

11.Od soboty, 2 maja rozpoczniemy nabożeństwa majowe z litanią loretańską. Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej: w niedzielę 20 min przed Mszą św., w tygodniu po Mszy św.

12.3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na pierwszą sobotę miesiąca, 2 maja tego dnia zapraszam na Msze św. o godz. 9.30 w Emmerich.

13.W pierwszą sobotę miesiąca (02.05) w kościele Mariä Empfängnis w Kleve od godz. 18.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu. Po adoracji odbędzie się wymiana tajemnic trzech róż z Kleve, oraz spotkanie formacyjne.

14.W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Tak zwana Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej racji będziemy prosili Boga, aby i w naszej wspólnocie parafialnej znaleźli się chętni do pracy w Kościele, bo żniwo jest wielkie, ale robotników coraz mniej.

15.Drogich jubilatów i solenizantów naszej parafii zapewniamy o serdecznej pamięci i składamy najlepsze życzenia.