OGŁOSZENIA PARAFIALNE Nr.: 78 – XV Niedziela Zwykła – 12.07.2020

1. Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych
wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich
zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. Udających się za granicę zachęcam do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym będzie sprawowana niedzielna Msza Święta. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu np. www.kiedymsza.pl lub www.emigracja.chrystusowcy.pl

2. W czasie mojego urlopu (27.06-30.07), będzie mnie zastępował ks. Paweł Jasina SChr oraz ks. Robert Nalepka SChr pracujący w Poznaniu.
Biuro w tym czasie będzie nieczynne. We wszelkich sprawach parafialnych proszę się kontaktować z s. Justyną (tel.: 015165920574).

3. Od 05 lipca nie będzie Mszy św. o godz. 19.00 w Kleve.

4. W środę kierujemy nasze prośby do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas nowenny o godz. 19:00 prosimy Ją we wszystkich naszych osobistych, rodzinnych i wspólnotowych potrzebach.

5. W czwartek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus.

6. W związku z pandemią jesteśmy zobowiązani do „identyfikalności” uczestników. Oznacza to, że każda osoba przychodząca na nabożeństwo lub Msze św. musi podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer tel. Dane te będą przechowywane przez 4 tygodnie po czym zostaną zniszczone. Nadal obowiązują: komunia udzielana wyłącznie na rękę, odstępy w ławkach, ofiary składamy przy wyjściu z kościoła.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy, wakacyjny numer ,,Naszego słowa”.