OGŁOSZENIA PARAFIALNE Nr.: 79 – XVI Niedziela Zwykła – 19.07.2020

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.Udających się za granicę zachęcam do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym będzie sprawowana niedzielna Msza Święta. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu np. www.kiedymsza.pl lub www.emigracja.chrystusowcy.pl

2. We wszelkich sprawach parafialnych proszę się kontaktować z s. Justyną (tel.: 015165920574).

3. W środę kierujemy nasze prośby do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas nowenny o godz. 19:00 prośmy Ją we wszystkich naszych osobistych, rodzinnych i wspólnotowych potrzebach.

4. W związku z pandemią jesteśmy zobowiązani do „identyfikalności” uczestników. Oznacza to, że każda osoba przychodząca na nabożeństwo lub Msze św. musi podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer tel. Nadal obowiązują: komunia udzielana wyłącznie na rękę, odstępy w ławkach, ofiary składamy przy wyjściu z kościoła.