W naszej bibliotece… Błogosławiony Karl Leisner, wizjoner zjednoczonej Europy – Hans-Karl Seeger

Pobożność i pogoda ducha młodego Karla Leisnera były dla innych skazańców pokrzepieniem, pociechą i wzorem. Święcenia kapłańskie, jakie przyjął w Dachau – obozie koncentracyjnym, który służył niszczeniu duchownych – były tryumfem kapłaństwa nad nazizmem.

Ta niezwykła biografia ukazuje współczesnym, że droga do jedności w Europie wiedzie przez Chrystusa.

Błogosławiony Karl Leisner urodził się w Rees, mieszkał w Kleve, studiował w Münster, zmarł w Planneg. Jego ciało spoczywa w krypcie katedry w Xanten. W 1996 r. został beatyfikowany na berlińskim stadionie olimpijskim przez papieża Jana Pawła II.