W naszej bibliotece… Dotyk Słowa – Krzysztof Górski OCD

„Kiedy się modlisz, mówisz do Pana Boga,

a kiedy czytasz Słowo, On mówi do Ciebie.”

św. Teresa od Jezusa

Książka Krzysztofa Górskiego OCD (karmelita bosy) jest owocem osobistych spotkań ze Słowem Bożym, noszenia go w sercu, kołysania go, jak lubi mówić Autor. A kołysanie doprowadza do interakcji pomiędzy kołyszącym sercem, a kołysanym Słowem, do powstania nowych więzi, do wzajemnego przenikania. I oto Słowo opowiadające o wydarzeniach sprzed kilku tysięcy lat staje się nagle moim doświadczeniem, treścią mojego życia, odpowiedzią na moje pytania. Do tych refleksji trzeba wracać, tak jak trzeba wracac do Słowa. Bo tylko pozornie Słowo jest zawsze to samo. Nasze życie – ten grunt, na który pada Słowo – jest ciągle inne, a więc także owoce, jakie może wydać Słowo, będą związane z konkretnie przeżywaną rzeczywistością (…).

Danuta Piekarz