W naszej bibliotece… Niekochana Miłość. Droga krzyżowa i tajemnice Męki Pańskiej – s. Józefa Menéndez

Jest to połączenie fragmentów dziennika siostry Józefy Menéndez („Wezwania do Miłości”), zakonnicy Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacre Coeur), w którym Chrystus sam opowiada o swojej męce, z rozważaniami Drogi Krzyżowej, podyktowanymi jej przez Zbawiciela. Ta duchowa lektura to zaproszenie, aby towarzyszyć Panu Jezusowi w jego cierpieniu, opowiedzianym Jego własnymi słowami. Przemierzając tę drogę, odkrywamy odmienny od tradycyjnego, zaskakująco ludzki wizerunek Boga. Boga smutnego, samotnego, tęskniącego za człowiekiem. Boga, którego bardziej od ran dotyka  odrzucenie Jego miłości, ponieważ ponad wszystko chce, aby poznano Miłosierdzie Jego Serca. Aby nikt nie bał się przyjść do Niego i prosić o przebaczenie. Aby nikt nie czuł się opuszczony. Poznajemy także swoją wartość jako człowieka. Cierpiący Jezus pragnie nas, bo tylko nasze otwarte serca, nasze modlitwy przynoszą mu ulgę. Zraniony Bóg szuka bliskości ze swoim stworzeniem i prosi, abyśmy wyszli Mu naprzeciw. I szanując naszą ludzką wolność, nam pozostawia wybór drogi.

Iwona Kubiś