W naszej bibliotece… Weź swój krzyż. Wybór rozważań – Ks. Jan Twardowski

Cierpienie Jezusa było drogą i zwycięską próbą wierności Bogu. Bogu nie stawia się pytań: „Dlaczego?”. Bóg nie potrzebuje tłumaczyć się przed nami. Na pytanie: „Dlaczego jest cierpienie?” nie ma odpowiedzi. Bóg żąda heroicznego aktu wiary. Święta wielkanocne mówią nam, że Pan Jezus jako człowiek przeżył największe ludzkie cierpienia, dając świadectwo wierności Ojcu. Powinniśmy zrozumieć, że wiara jest zaufaniem Bogu nawet w cierpieniach i że dobro zwycięża.

Ks. Jan Twardowski (1915-2006)

(Krzyż jest znakiem miłości, „Słowo – Słowo Warszawskie” 1996, nr 65)