„Dzień skupienia z Biblią”

18 maja w kościele Ducha Świętego w Emmerich (Wassenbergstr. 64-66) odbędzie się „Dzień skupienia z Biblią”, które poprowadzi ks. kan. dr Marek Zołoteńki. Spotkanie otwarte rozpocznie się od godz. 14.00, o godz. 16.15 Msza św., po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienia, a po adoracji wspólna agapa. Zakończenie przewidziane jest na godz. 20.00.