CHRZEST

CHRZEST ŚWIĘTY jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, który przyjmujemy. Jest fundamentem chrześcijańskiego życia i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. 

Informacje dla rodziców chcących ochrzcić dziecko

  1. Należy zgłosić się osobiście do biura parafialnego (środa bądź piątek) wraz z aktem urodzenia dziecka (niem. Geburtsurkunde).
  2. Należy przedstawić dane rodziców chrzestnych (nazwiska i adresy zamieszkania) spełniających warunki – katolik, po bierzmowaniu, prowadzący życie zgodne z wiarą – wraz z zaświadczeniami od miejscowych proboszczów – dopuszczającymi do godności rodzica chrzestnego.
  3. W przypadku chrztu pierwszego dziecka, należy umówić się na termin z księdzem proboszczem, w celu odbycia nauk przedchrzcielnych dla rodziców.
  4. Należy zaopatrzyć się w świecę chrzcielną i białą szatkę – istnieje możliwość zakupu w kancelarii parafialnej.

„Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony.“ (KKK 1246)

„Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego.“ (KKK 1257)

Sakrament chrztu, będący pierwszym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, opieczętowuje chrześcijanina niezatartym znamieniem duchowym, którego nie jest w stanie zmazać żaden grzech. Dlatego też chrztu udziela się tylko raz i nie może on być powtórzony. Wierni, którzy przyjęli chrzest są uzdolnieni i zobowiązani do służenia Bogu przez udział w świętej liturgii Kościoła.