EUCHARYSTIA

EUCHARYSTIA, inaczej Najświętszy Sakrament, Komunia św. oraz Msza św. – to sakrament ustanowiony przez Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

Eucharystia jest dopełnieniem wtajemniczenia chrześcijańskiego, a także źródłem i szczytem życia. Pozostałe sakramenty i posługi kościelne wiążą się z Eucharystią i ku niej zmierzają.

Poprzez przyjmowanie Eucharystii w Komunii Świętej jednoczymy się z samym Jezusem. Przyjęte Ciało Chrystusa dokonuje w naszym życiu duchowym tego, co chleb i inny pokarm w życiu cielesnym. Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym i uzdalnia nas do uwolnienia się od naszych nieuporządkowanych przywiązań. Wreszcie Eucharystia sprawia, że zakorzeniamy się w Chrystusie. 

Do pełnego udziału we Mszy świętej dzieci przygotowują się w trakcie całorocznych katechez prowadzonych w ciągu roku szkolno-katechetycznego, w Kleve, Emmerich am Rhein oraz Kevelaer.

Zajęcia prowadzi siostra Justyna Chomka MChR