SAKRAMENTY

Siedem Sakramentów Świętych:

  1. Chrzest
  2. Bierzmowanie
  3. Eucharystia
  4. Pokuta i pojednanie
  5. Namaszczenie chorych
  6. Kapłaństwo
  7. Małżeństwo