KATECHEZA

 

Katecheza dla dzieci i młodzieży rozpocznie się od 13 września 2023 roku.

W ŚRODĘ, salki przy biurze PMK, Kavarinerstr. 10

dzieci do 8 lat godz. 16.15,

dzieci do I Kom. Św. godz. 17.00,

dzieci po I Kom. Św. godz. 18.00,

młodzież do bierzmowania godz. 17.30,

W CZWARTEK, salki w Kevelaer,

dzieci do 8 lat godz. 16.40 (przy St. Antonius Kirche, Geldernerstr. 15a),

dzieci do I Kom. Św. godz. 17.20 (przy St. Antonius Kirche, Geldernerstr. 15a),

dzieci po I Kom. Św. godz. 18.20 (przy St. Antonius Kirche, Geldernerstr. 15a),

młodzież do bierzmowania godz. 17.30 (przy St. Antonius Kirche, Geldernerstr. 15a),

W PIĄTEK, salki przy kościele St. Aldegundis w Emmerich,

dzieci do 8 lat godz. 16.15,

dzieci do I Kom. Św. godz. 17.00,

dzieci po I Kom. Św. godz. 18.00,

młodzież do bierzmowania godz. 17.30.