KATECHEZA

 

Katecheza dla dzieci i młodzieży rozpocznie się od 07 września.

W ŚRODĘ, salki przy biurze PMK, Kavarinerstr. 10

dzieci do 8 lat godz. 16.15,

dzieci do I Kom. Św. godz. 17.00,

dzieci po I Kom. Św. godz. 18.00,

młodzież po bierzmowaniu godz. 17.30,

W CZWARTEK, salki w Kevelaer,

dzieci do 8 lat godz. 16.40 (przy St. Antonius Kirche, Geldernerstr. 15a),

dzieci do I Kom. Św. godz. 17.20 (przy St. Antonius Kirche, Geldernerstr. 15a),

dzieci po I Kom. Św. godz. 18.20 (przy St. Antonius Kirche, Geldernerstr. 15a),

młodzież po bierzmowaniu godz. 18.00 („Petrus Canisius Haus”, Busmannstraße 1),

W PIĄTEK, salki przy kościele St. Aldegundis w Emmerich,

dzieci do 8 lat godz. 16.15,

dzieci do I Kom. Św. godz. 17.00,

dzieci po I Kom. Św. godz. 18.00,

młodzież po bierzmowaniu godz. 17.30.