KAPŁAŃSTWO

Po sakramentach wtajemniczenia i uzdrowienia Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia jeszcze dwa sakramenty w służbie komunii. Są nimi: kapłaństwo i małżeństwo.

Są one nastawione na zbawienie innych ludzi, a poprzez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego.

KAPŁAŃSTWO to sakrament posługi apostolskiej.

Dzięki sakramentowi święceń kapłańskich posłanie powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele. 

Kapłan jest osobą duchowną, pełniącą funkcje w domu Bożym – jak sprawowanie mszy świętej czy udzielanie sakramentów.

„Nikt nie ma prawa do otrzymania sakramentu święceń, ponieważ nikt nie może przyznać sobie samemu tej posługi. Powołuje do niej Bóg. Kto uważa, że rozpoznaje w sobie znaki powołania Bożego do posługi święceń, powinien pokornie poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym spoczywa odpowiedzialność i prawo wybrania kogoś do przyjęcia sakramentu święceń. Jak każda łaska, sakrament święceń może być przyjęty tylko jako niezasłużony dar.“ (KKK 1578)

W naszej parafii  w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o uświęcenie kapłanów i nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne – podczas adoracji Najświętszego Sakramentu – po mszy św. w Kevelaer.