ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec to wspólnota modlitewna osób, odmawiających codziennie 1 dziesiątek różańca. W naszej parafii działa 5 grup róż różańcowych. Jedna grupa składa się z 20 członków, zwanych popularnie różami, których liczebność zgadza się z liczbą rozważanych tajemnic różańcowych. Róże różańcowe poprzez swoją ofiarną modlitwę wypraszają dla swoich wspólnot parafialnych i całego świata potrzebne łaski.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca następuje wymiana tajemnic różańcowych. W Emmerich am Rhein oraz w Kevelaer po porannej Mszy św. (naprzemiennie o godz. 9.30), natomiast w Kleve po wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu (godz. 18.00).

„Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną dostępną dla wszystkich: dorosłych i małych, świeckich i duchownych, światłych i mniej wykształconych. Jest duchową więzią z Maryją, jednoczącą z Jezusem, pomagającą się do Niego upodobnić, podzielać Jego uczucia i postępować jak On. Różaniec jest duchową „bronią“ w walce ze złem, z wszelką przemocą, w walce o pokój w sercach, w rodzinach, w społeczeństwie i na świecie.“ (św. Jan Paweł II, w czasie beatyfikacji Bartolo Longo, 26.X.1980 r.)

INTENCJE PAPIESKIE 

są to intencje modlitewne, wyznaczane przez papieża na dany miesiąc i w których on sam się modli (a nie za niego samego).

LISTOPAD 2022

Za dzieci, które cierpią 
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicyofiary wojen, sieroty miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

GRUDZIEŃ 2022

Za organizacje wolontariatu 
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

STYCZEŃ 2023

Za wychowawców
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

LUTY 2023

Za parafie
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

MARZEC 2023

Za ofiary nadużyć
Módlmy się, za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

KWIECIEŃ 2023

O kulturę wyrzeczenia się przemocy
Módlmy się, o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

MAJ 2023

Za ruchy i grupy kościelne
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

CZERWIEC 2023

O zniesienie tortur
Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

LIPIEC 2023

O życie eucharystyczne
Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

SIERPIEŃ 2023

Za Światowy Dzień Młodzieży
Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

WRZESIEŃ 2023

Za ludzi żyjących na marginesie
Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapomniani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

PAŹDZIERNIK 2023

Za Synod
Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

LISTOPAD 2023

Za Papieża
Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

GRUDZIEŃ 2023

Za osoby z niepełnosprawnościami
Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.