Pielgrzymka Polonijna Kevelaer 2024

„Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu.”

Słowem, które dominuje w czasie wielkanocnym – od nocy zmartwychwstania przez kolejne dni – to słowo „nie bójcie się!”. Ono jest zrozumiałe w kontekście doświadczenia krzyża, widoku agonii, przebitego boku, które jednoznacznie świadczyły, że historia Jezusa dobiegła końca. Te słowa stają się zrozumiałe w kontekście wyrzutów sumienia, które jawiły się wobec poczucia zdrady, opuszczenia, nieobecności w godzinie próby.

Ale w tym właśnie kontekście końca historii i wyrzutów sumienia Jezus przekazuje swoje mocne, jednoznaczne „nie bójcie się!

Mamy być ludźmi odwagi w konfrontacji ze światem, nawet jeśli ten świat dotknięty jest widmem niepokoju, zagrożeń związanych z budowaniem nieładu, nawet jeśli ten świat błędnie rozpoznaje prawdziwe zagrożenia. Mamy być ludźmi odwagi w kontekście poczucia winy i wyrzutów sumienia, bo my wiemy, że jest miara wyznaczona złu i że tą miarą jest miłosierdzie.

Drodzy Siostry i Bracia, członkowie polskiej wspólnoty Misji Katolickiej Kleve, przyjmijmy to potężne „nie bójcie się!” i uczyńmy je treścią naszego życia.

Św. Jan Paweł II od pierwszych słów pontyfikatu wołał „nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”, uczył nas, że chrześcijanin jest powołany do zwycięstwa.

Niech czas Wielkanocy będzie dla każdego z Was, dla Waszych Rodzin, dla Waszych Bliskich czasem wiary w zwycięstwo miłości, prawdy i życia.

Niech będzie doświadczeniem bliskości Boga zarówno w Waszych Rodzinach, jak i Waszej samotności.

Nie bójmy się, Chrystus zwyciężył świat!

Z darem modlitwy

ks. Marcin Dereszkiewicz SChr wraz z s. Justyną Chomką MChR

RECENZJE KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów dla wzbogacenia swej wiedzy szczególności religijnej i patriotycznej oraz dbania o formację katolicką. Księgozbiór biblioteczny tworzy około 1 tysiąc pozycji w języku polskim. Obejmuje on głównie literaturę religijną, literaturę patriotyczną, materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego, lektury, literaturę piękną dla dorosłych oraz wiele pozycji dla dzieci i młodzieży.
W naszej bibliotece… TAKIE TRUDNE MIŁOSIERDZIE ks. Paweł Bortkiewicz TChr
O jakim miłosierdziu mówił Jezus siostrze Faustynie? Miłosierdzie to współdziałanie grzesznika z Bogiem, otwarcie na Bożą łaskę, w celu złagodzenia Bożej sprawiedliwości. Pseudo-miłosierdzie zwane ostatnio...
kliknij i przeczytaj dalej "W naszej bibliotece… TAKIE TRUDNE MIŁOSIERDZIE ks. Paweł Bortkiewicz TChr"
W naszej bibliotece… O NARODZENIU PAŃSKIM. Objawienia Anny Kathariny Emmerich
Objawienia zawarte w ninijeszym tomie opisują wydarzenia związane z narodzeniem Mesjasza. Znajdziemy tu szczegółowe opisy dotyczące przodków Maryi i Józefa: ich rodziców, dziadków i dalszych...
kliknij i przeczytaj dalej "W naszej bibliotece… O NARODZENIU PAŃSKIM. Objawienia Anny Kathariny Emmerich"
W naszej bibliotece… CUD NIEŚMIERTELNOŚCI. KARD. GERHARD MÜLLER
Kardynał Gerhard Müller, wybitny teolog i były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w swojej książce spogląda na kontrowersje dotyczące teologii i filozofiii, które związane są z...
kliknij i przeczytaj dalej "W naszej bibliotece… CUD NIEŚMIERTELNOŚCI. KARD. GERHARD MÜLLER"