Peregrynacja bł. Rodziny Ulmów w PMK Kleve

PROGRAM TYGODNIA MODLITW ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. RODZINY ULMÓW W NASZEJ PARAFII

Wtorek 18.06.2024, Kleve
• godz. 17.30 Katecheza dla dzieci (projekcja filmu o bł. Rodzinie Ulmów)
• godz.17.45 Msza święta ze szczególnym udziałem dzieci

Środa 19.06.2024, Kleve
Temat dnia: Kto jest moim bliźnim? O chrześcijańskiej miłości miłosiernej praktykowanej w życiu Błogosławionych Józefa i Wiktorii Ulmów. Rodzina Ulmów jako uobecnienie Miłości Boga 

• godz. 17.30 – 18.30 Katecheza dla młodzieży (projekcja filmu o bł. Rodzinie Ulmów),
• godz. 18.30 – różaniec z bł. Rodziną Ulmów
• godz. 19.00 – Msza św.

• godz. 20.00 – 21.00 czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem z relikwiami bł. Rodziny Ulmów – modlitwy za rodziny w naszej parafii, przebłaganie za grzechy popełnione w rodzinach 

• godz. 21.00 projekcja filmu

Czwartek 20.06.2024, Kevelaer
Temat dnia: Rodzina Ulmów przykładem troski o rozwój wiary i kultury
• godz. 19.30 – Msza św.
• godz. 20.30 – 21.30 czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem z relikwiami bł. Rodziny Ulmów – modlitwy za rodziny w naszej parafii, przebłaganie za popełnione grzechy w rodzinach 

Piątek 21.06.2024, Emmerich
Temat dnia: Rodzina Ulmów a wychowanie w wierze
• godz. 19.00 – Msza św.
• godz. 20.00 – 21.30 czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem z relikwiami bł. Rodziny Ulmów – modlitwy za rodziny w naszej parafii, przebłaganie za popełnione grzechy w rodzinach

RECENZJE KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów dla wzbogacenia swej wiedzy szczególności religijnej i patriotycznej oraz dbania o formację katolicką. Księgozbiór biblioteczny tworzy około 1 tysiąc pozycji w języku polskim. Obejmuje on głównie literaturę religijną, literaturę patriotyczną, materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego, lektury, literaturę piękną dla dorosłych oraz wiele pozycji dla dzieci i młodzieży.
W naszej bibliotece… WARTO NAPRAWIAĆ MAŁŻEŃSTWO dr Jacek Pulikowski
Autor zaprasza do refleksji nad małżeństwem i do naprawy relacji między małżonkami. "Naprawiać" w rozumieniu autora jest wezwaniem do nieustannej, dozgonnej troski o wzrost komunii...
kliknij i przeczytaj dalej "W naszej bibliotece… WARTO NAPRAWIAĆ MAŁŻEŃSTWO dr Jacek Pulikowski"
W naszej bibliotece… TAKIE TRUDNE MIŁOSIERDZIE ks. Paweł Bortkiewicz TChr
O jakim miłosierdziu mówił Jezus siostrze Faustynie? Miłosierdzie to współdziałanie grzesznika z Bogiem, otwarcie na Bożą łaskę, w celu złagodzenia Bożej sprawiedliwości. Pseudo-miłosierdzie zwane ostatnio...
kliknij i przeczytaj dalej "W naszej bibliotece… TAKIE TRUDNE MIŁOSIERDZIE ks. Paweł Bortkiewicz TChr"
W naszej bibliotece… O NARODZENIU PAŃSKIM. Objawienia Anny Kathariny Emmerich
Objawienia zawarte w ninijeszym tomie opisują wydarzenia związane z narodzeniem Mesjasza. Znajdziemy tu szczegółowe opisy dotyczące przodków Maryi i Józefa: ich rodziców, dziadków i dalszych...
kliknij i przeczytaj dalej "W naszej bibliotece… O NARODZENIU PAŃSKIM. Objawienia Anny Kathariny Emmerich"