RECENZJE KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów dla wzbogacenia swej wiedzy szczególności religijnej i patriotycznej oraz dbania o formację katolicką. Księgozbiór biblioteczny tworzy około 1 tysiąc pozycji w języku polskim. Obejmuje on głównie literaturę religijną, literaturę patriotyczną, materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego, lektury, literaturę piękną dla dorosłych oraz wiele pozycji dla dzieci i młodzieży.
W naszej bibliotece… WARTO NAPRAWIAĆ MAŁŻEŃSTWO dr Jacek Pulikowski
Autor zaprasza do refleksji nad małżeństwem i do naprawy relacji między małżonkami. "Naprawiać" w rozumieniu autora jest wezwaniem do nieustannej, dozgonnej troski o wzrost komunii...
kliknij i przeczytaj dalej "W naszej bibliotece… WARTO NAPRAWIAĆ MAŁŻEŃSTWO dr Jacek Pulikowski"
W naszej bibliotece… TAKIE TRUDNE MIŁOSIERDZIE ks. Paweł Bortkiewicz TChr
O jakim miłosierdziu mówił Jezus siostrze Faustynie? Miłosierdzie to współdziałanie grzesznika z Bogiem, otwarcie na Bożą łaskę, w celu złagodzenia Bożej sprawiedliwości. Pseudo-miłosierdzie zwane ostatnio...
kliknij i przeczytaj dalej "W naszej bibliotece… TAKIE TRUDNE MIŁOSIERDZIE ks. Paweł Bortkiewicz TChr"
W naszej bibliotece… O NARODZENIU PAŃSKIM. Objawienia Anny Kathariny Emmerich
Objawienia zawarte w ninijeszym tomie opisują wydarzenia związane z narodzeniem Mesjasza. Znajdziemy tu szczegółowe opisy dotyczące przodków Maryi i Józefa: ich rodziców, dziadków i dalszych...
kliknij i przeczytaj dalej "W naszej bibliotece… O NARODZENIU PAŃSKIM. Objawienia Anny Kathariny Emmerich"