Msze Święte w czasie pandemii – zasady uczestnictwa

Z wielką radością informuję, że od 1 maja można uczestniczyć we Mszach św. i nabożeństwach sprawowanych w kościołach.

 

W związku z pandemią, w naszej diecezji ustalono zasady dotyczące spotkań w czasie Mszy św. i nabożeństw. Ilość uczestników jest ograniczona wielkością kościoła. Należy zachować odstęp 1,5m do kolejnej osoby. Oznacza to, że w kościołach, w których sprawujemy Msze św. wyznaczono następującą ilość pojedynczych miejsc:


Christus-König, Kleve: 78 miejsc
St. Mariä Empfängnis, Kleve: 42 miejsca
St. Aldegundis, Emmerich: 110 miejsc
St. Antonius, Kevelaer: 64 miejsca
Beichtkapelle, Kevelaer: 30 miejsc


Osoby mieszkające w jednym mieszkaniu mogą siedzieć razem, co nieco zwiększy dopuszczalną ilość uczestników. Wchodząc i wychodząc z kościoła proszę zachować 1,5m odstępy. Wyznaczone osoby, będą wskazywały wolne miejsca. Po zajęciu określonej liczby miejsc, pozostali nie będą mogli wejść do kościoła.

Przemieszczając się w kościele i w czasie śpiewu należy zakryć usta i nos maską medyczną lub z klasą ochrony FFP2.

Komunię świętą można aktualnie przyjmować do ust. Podchodząc, proszę mieć założoną maskę ochronną na usta i nos, a także zachować odstęp do kolejnej osoby.

Zgoda na udział we Mszach św. może zostać odwołana w przypadku zwiększenia zachorowań. Za niestosowanie się do zasad grożą kary finansowe określone przez rząd NRW.

 

Emmerich, Aldegundiskirchplatz 1, St. Aldegundis

piątek – godz. 19.00

I sobota miesiąca – godz. 9.30

niedziela – godz. 9.30

Kevelaer, Gelderner Str. 15A, St. Antonius

niedziela – godz. 16.00

Kevelaer, Kapellenplatz 35, Sanktuarium M. B., Beichtkapelle

czwartek – godz. 19.30

Kleve, Kavarinerstr.10, Mariä Empfängnis

środa – godz. 19.00

Kleve, Lindenallee 97, Christus König

niedziela – godz. 12.00