GRUPY AA

 

Polskojęzyczne grupy Anonimowych Alkoholików w NRW

Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siła i nadzieją, aby rozwiązać swój własny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 

Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić.

Odwagi, abym zmieniał to, co zmieniać mogę. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

 

Miejsca mityngów na terenie naszej Misji

1. Grupa „BARIERA”

Aldegundisheim 

Hottomannsdeich 2

46446 EMMERICH AM RHEIN

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 18.00

Mityngi otwarte odbywają się w 1. sobotę miesiąca o godz. 18.00

Kontakt:

Jurek, tel.: 0049 15777982592

 

2. Grupa „OAZA”

Salka przy biurze parafialnym PMK 

Kavarinerstr. 10

47533 KLEVE

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 18.00

Kontakt:

Darek, tel.: 0049 1723430914

Arek, tel.: 0049 17661149730

Przemek, tel.: 0049 17684404774