OGŁOSZENIA Nr.: 101 – IV Niedziela Adwentu – 20.12.2020

1. Czas adwentowego oczekiwania dopełnia się. Maryja uczy nas, jak przyjmować Boga ochotnym sercem: „oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.
2. Bezpośrednie przygotowanie do świąt i przez święta Bożego Narodzenia poprowadzi nas ks. dr Bartłomiej Sobierajski, biblista, który ukończył studia w Lublinie i Jerozolimie. Temat przewodni: „Duchowo nawiedzając Betlejem – miasto urodzin Jezusa …”
3. Zasiadając w czwartek do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie,
odczytaniu fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd.
4. W Niedzielę Świętej Rodziny zapraszamy małżonków, aby odnowili przyrzeczenia małżeńskie i przyjęli specjalne błogosławieństwo.
5. W środę tradycyjnie o godz. 18.30 gromadzimy się w kościele w Kleve na modlitwę różańcową i na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zaraz po niej sprawujemy wieczorną Eucharystię.
6. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kościele, w Kleve jest sprawowana dodatkowa niedzielna Msza św. o godz. 19.00 w kościele Chrystusa Króla.
7. W związku z pandemią jesteśmy zobowiązani do „identyfikalności” uczestników. Oznacza to, że każda osoba przychodząca na nabożeństwo lub Msze św. musi podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer tel. Dane te będą przechowywane przez 4 tygodnie po czym zostaną zniszczone. Nadal obowiązują: komunia udzielana wyłącznie na rękę, odstępy w ławkach, koszyki na ofiarę znajdują się przy wejściu i wyjściu z kościoła. W czasie Mszy św. należy zakryć usta i nos. Jest zakazany wspólny śpiew. Wszystkie spotkania muszą być zgłoszone władzom lokalnym.
8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć kartki pocztowe z opłatkiem i opłatki na wigilijny wieczór.
9. Oczekiwany Mesjasz niech szczodrze błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.