OGŁOSZENIA PARAFIALNE Nr.: 62/2 – IV Niedziela Wielkiego Postu– 22.03.2020

1. Biskup miejsca, ks. dr. Felix Genn zwolnił wiernych z obowiązku uczestniczenia w kościołach w niedzielnych Mszach Świętych i uroczystościach do odwołania.

2. W NIEDZIELĘ 29.03 ROZPOCZYNAJĄ SIĘ REKOLEKCJE PARAFIALNE, które poprowadzi ks. Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz SChr. Rekolekcje będą dostępne przez naszą stronę internetową www.pmk-kleve.de.

Przypominam o obowiązku uczestniczenia w Mszach św. transmitowanych przez radio, TV i Internet w niedzielę i święta nakazane. Dyspensa zwalnia z uczestniczenia w kościele, nie zwalnia z całkowitego zaniechania uczestniczenia. Zachęcam, aby szczególnie w niedzielę stworzyć w naszych domach odpowiednią atmosferę do godnego przeżywania transmitowanej

Mszy św. Niech nasze domy i mieszkania staną się na ten czas naszymi domowymi kościołami.

4. Zachęcam, aby każdego dnia korzystać z możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem mediów.

Msze św. z udziałem wiernych w kościele są zabronione do odwołania. Chrzty i śluby są odwołane do 19.04.

5. Osoby, które spełniają warunki, zachęcam do przyjmowania komunii duchowej.

6. Komunia sakramentalna może być udzielana osobom chorym i umierającym.

7. Zamówione intencje mszalne będę każdego dnia odprawiał w ofierze Mszy św. bez udziału wiernych zgodnie z kolejnością kalendarza.

8. Nadal istnieje możliwość otrzymania Sakramentu Chorych i Wiatyku.

9. Nadal można umówić się na Sakrament Pokuty i Pojednania. (stan 20.03)

10. Zachęcam rodziny i osoby samotne do wspólnej modlitwy różańcowej, pozostając w swoich domach, ale łącząc się duchowo każdego dnia o godz. 20.30 wypraszając przez wstawiennictwo Matki Bożej oddalenie pandemii. Istnieje wiele transmisji internetowych z tego różańca.

11. W duchu wzajemnej odpowiedzialności proszę o zaniechanie jakichkolwiek zgromadzeń w celu odbywania wspólnych modlitw. Korzystajmy z przekazów medialnych.

12. Aby umożliwić modlitwę indywidualną kościoły pozostaną otwarte.

13. Wszystkie parafialne spotkania są odwołane do 19 kwietnia. Nie będzie nauk przygotowujących do Sakramentu Małżeństwa. Narzeczeni, którzy mają bliski termin ślubu proszę o indywidualny kontakt z ks. Marcinem.

14. W duchu miłości względem bliźniego, zadbajmy o osoby samotne z naszego sąsiedztwa oferując ewentualną pomoc.

15. Wszystkich parafian i wasze rodziny ogarniam modlitwą prosząc o oddalenie pandemii i zdrowie dla chorych. Niech Matka Boża ma w swojej opiece, a Bóg niech każdemu błogosławi i umacnia swoimi Łaskami. Życzę byśmy wszyscy jak najszybciej mogli spotkać się na sprawowaniu wspólnotowej Eucharystii.