OGŁOSZENIA PARAFIALNE Nr.: 68 – IV Niedziela Wielkanocna – 01.05.2020

1. W związku z pandemią, w naszej diecezji ustalono zasady dotyczące spotkań w czasie Mszy św. i nabożeństw. Ilość uczestników jest ograniczona wielkością kościoła. Należy zachować
odstęp 1,5m do kolejnej osoby. Oznacza to, że w kościołach, w których sprawujemy Msze św. wyznaczono następującą ilość pojedynczych miejsc:
Christus-König, Kleve: 78 miejsc
St. Mariä Empfängnis, Kleve: 42 miejsca
St. Aldegundis, Emmerich: 110 miejsc
St. Antonius, Kevelaer: 64 miejsca
Beichtkapelle, Kevelaer: 30 miejsc

Osoby mieszkające w jednym mieszkaniu mogą siedzieć razem, co nieco zwiększy dopuszczalną ilość uczestników. Wchodząc i wychodząc z kościoła proszę zachować 1,5m
odstępy. Wyznaczone osoby, będą wskazywały wolne miejsca. Po zajęciu określonej liczby miejsc, pozostali nie będą mogli wejść do kościoła. Gromadzenie się w grupach na zewnątrz
jest zabronione (razem mogę przebywać na zewnątrz dwie osoby)

2. W czasie nabożeństw i Mszy św. nie ma obowiązku korzystania z masek zakrywających usta i nos.

3. Komunię świętą można przyjmować wyłącznie na rękę. Podchodząc proszę także zachować odstęp do kolejnej osoby.

4. Zgoda na udział we Mszach św. może zostać odwołana w przypadku zwiększenia zachorowań. Za niestosowanie się do zasad grożą kary finansowe określone przez rząd NRW.

5. W dalszym ciągu jest możliwa dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Nie uczestnicząc osobiście we Mszy św. sprawowanej w kościele, należy uczestniczyć w Mszy św.
za pośrednictwem transmisji.

6. W dalszym ciągu zabronione są spotkania grup parafialnych (grupy muzyczne, katechezy, kursy).

7. Biuro parafialne jest czynne w godzinach urzędowania.

8. Można organizować chrzty i śluby.

9. Nowa data bierzmowania nie została jeszcze ustalona.

10. Msze św. z udzieleniem I Komunii św. odbędą się 21 czerwca w Kleve.

11. Przypominam, że w naszej wspólnocie w maju odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej, 20 min przed niedzielną Mszą św i po Mszy św. w tygodniu. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo, a szczególnie o ustanie pandemii.

12. W Środę przed Mszą św. w Kleve zapraszamy na Nowennę do MBNP

13. Drogich solenizantów i jubilatów polecamy opiece świętych patronów i życzliwej modlitwie parafian.