OGŁOSZENIA PARAFIALNE Nr.: 77 – XIV Niedziela Zwykła – 05.07.2020

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

2. Udających się za granicę zachęcam do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym będzie sprawowana niedzielna Msza Święta. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu np. www.kiedymsza.pl lub www.emigracja.chrystusowcy.pl

3. W czasie mojego urlopu (27.06-30.07), będzie mnie zastępował ks. Paweł Jasina SChr oraz ks. Robert Nalepka SChr pracujący w Poznaniu. Biuro w tym czasie będzie nieczynne. We wszelkich sprawach parafialnych proszę się kontaktować z s. Justyną (tel.: 015165920574).

4. Od 05 lipca nie będzie Mszy św. o godz. 19.00 w Kleve.

5. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty
parafialnej.

6. Podczas środowej nowenny do MBNP o godz. 19.00, pamiętając w szczególny sposób o chorych i seniorach naszej wspólnoty parafialnej, powierzmy ich Matce Bożej.

7. W związku z pandemią jesteśmy zobowiązani do „identyfikalności” uczestników. Oznacza to, że każda osoba przychodząca na nabożeństwo lub Msze św. musi podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer tel. Dane te będą przechowywane przez 4 tygodnie po czym zostaną zniszczone. Nadal obowiązują: komunia udzielana wyłącznie na rękę, odstępy w ławkach, ofiary składamy przy wyjściu z kościoła.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć „Miłujcie się” nr. 3/2020.

9. Niech Zbawiciel obficie błogosławi jubilatom i solenizantom w rozpoczynającym się tygodniu.