OGŁOSZENIA Nr.: 207 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI – 01.01.2023

1. Zakończył się rok kalendarzowy 2022, który był napełniony różnymi wydarzeniami, tymi radosnymi i tymi bolesnymi. Na przełomie roku robi się bilanse i podliczenia. Podam kilka liczb. Do naszej wspólnoty parafialnej jest przypisanych 15.633 katolików. W czasie liczenia wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach św. w marcu uczestniczyło 655 osób, a w październiku 650 osób. W minionym roku 46 osób zostało ochrzczonych. Sześć par przyjęło Sakrament Małżeństwa w parafii, a 17 otrzymało zgodę na ślub poza parafią zamieszkania. Do Sakramentu Eucharystii po raz pierwszy przystąpiło 45 dzieci.

2. Od środy 04 stycznia, Msze św. będą sprawowane w kościele St. Mariä Empfängnis, przed Mszą św. zapraszam na różaniec i Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Biuro czynne zgodnie z rozpiską.

3. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, poprzez Betlejemską Noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

4. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Okrucieństwo wojny ciągle mamy przed oczami, nasze dawne trudne doświadczenia przynaglają nas do otwarcia się na cierpienia bliskich nam narodów. Jako powołani do głoszenia wobec świata Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

5. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

6. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na miłość Bożą, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2023 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym!

7. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej; pierwszy piątek miesiąca – dzień Komunii Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za wszystkie grzechy nasze i świata oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień naszego oddania Niepokalanemu Sercu Bożej Matki. Serdecznie zapraszam na sobotnią adorację w Kleve w St. Mariä Empfängnis od godz. 18.00 oraz na Eucharystię sprawowaną o godz. 9.30 w Kevelaer.

8. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy: C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego, co tłumaczymy jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów posiada rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Przez wieki istniał również zwyczaj, jeszcze w niektórych krajach kultywowany, że tego dnia, po odczytaniu Ewangelii, uroczyście ogłaszano datę Wielkanocy i innych świąt ruchomych w kalendarzu liturgicznym.

9. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Tego dnia Msze św. będą ze szczególnym udziałem dzieci. W czasie Mszy świętych zostaną przedstawione „Jasełka”, a po Mszach św. w Kleve i Kevelaer zapraszam na spotkania opłatkowe. Proszę o pomoc w przygotowaniu spotkań. Osoby chcące pomóc w przygotowaniu proszę, aby zgłosiły się do zakrystii po Mszy św.