W naszej bibliotece… RODZINA ULMÓW. Świętość w codzienności

„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich… To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.“ J 15, 13-14.17

„Publikacja umiejętnie prowadzi nas poprzez dzieje wioski i parafii w Markowej. Znaczną część albumu zajmują fotografie związane z Rodziną Ulmów. Dzięki nim, codzienne życie tej niezwykłej Rodziny staje się nam bliższe. Dopełnieniem prezentacji tamtych wydarzeń, osób i miejsc jest opis drogi Rodziny Ulmów do chwały ołtarzy oraz ich przesłanie dla nas, żyjących dzisiaj, które należy odczytywać w kategoriach znaków czasu.“ 

abp Adam Szal. fragm. Słowa wstępnego