W naszej bibliotece… TRZYDZIESTODNIOWE NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA

Ewangelie wspominają, że św. Józef był mężem sprawiedliwym, który z woli Bożej został małżonkiem Maryi i przybranym ojcem Syna Bożego.

Uczmy sie od Józefa poddania się woli Bożej, spokojnego, mężnego, ofiarnego i pokornego towarzyszenia najbliższym.

Kościół od 1621 roku obchodzi 19 marca uroczystość ku czci św. Józefa. 

Świety Józef jest szczególnym patronem małżeństw, rodzin i robotników. Czczony jest również jako patron dobrej śmierci. 

Niniejszy modlitewnik pomaga w powierzeniu siebie i swojej rodziny św. Józefowi, proponując zestaw modlitw, nabożeństwo i nowennę do tego skutecznego świętego.