OGŁOSZENIA Nr.: 216 – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 05.03.2023

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszej parafii po każdej Mszy św. w dni powszednie razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele – 30 min przed każdą Mszą św. rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia.

2. Dziś w Kościele powszechnym przeżywamy Niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci.

3. Ofiary składane w czasie dzisiejszych Mszy św. (05.03) przeznaczone będą na ofiary trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice i wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

5. W każdy wtorek o godz. 20.00 w salce w Aldegundisheim, Hottomansdeich 2 w Emmerich odbywają się spotkania Kręgu Biblijnego.

6. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to raczej świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud oraz życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki. Podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszy Świętej w Kleve w kościele St. Mariä Empfängnis o godz. 19.00 w szczególny sposób polecimy Bogu i Matce Najświętszej wszystkie niewiasty – te młodsze i starsze – z naszej wspólnoty parafialnej, które serdecznie zapraszam wraz z bliskimi w tym dniu do kościoła.

7. W niedzielę 12 marca Msze św. ze szczególnym udziałem dzieci. Pod koniec Mszy św. odbędzie się losowanie figurek świetych na kolejny miesiąc.

8. W dniach 10-12 marca 2023 zostanie przeprowadzony kurs przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Więcej informacji na stronie: https://poradnia-pmk.eu/kurs-przedmalzenski-2