OGŁOSZENIA PARAFIALNE Nr.: 269 – IV Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2024

1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare, której wyjątkowość podkreśla różowy kolor szat liturgicznych, wyznacza połowę przeżywanego okresu przygotowania paschalnego. Dlatego w polskiej tradycji nazywana była „śródpościem” albo „półpościem”. Warto uczynić pewne podsumowania i z jeszcze większym zaangażowaniem przeżyć drugą jego część. Wspaniałą okazją będą wielkopostne rekolekcje, które rozpoczniemy w przyszłą niedzielę.

2. Bóg, jak usłyszeliśmy w Ewangelii, posłał swojego Jednorodzonego Syna nie po to, aby świat potępił, lecz po to, by świat został przez Niego zbawiony. Zatem nie bójmy się przyjść do Niego z naszą słabością i grzechem, albowiem On czeka każdego dnia w sakramencie pokuty i pojednania, by nas uwolnić od ciężaru grzechu i przytulić do swojego kochającego Serca.

3. Zapraszam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych. Gorzkie Żale śpiewamy w kościele 30 minut przed każdą Mszą św. w niedzielę. Drogę Krzyżową rozważamy po każdej Mszy św. wieczornej w tygodniu.

4. W poniedziałek o godz. 20.00 w Aldegundisheim w Emmerich spotkanie kręgu biblijnego.

5. W najbliższą środę przypada 11. rocznica wyboru papieża Franciszka. Ojciec Święty nie przestaje prosić o modlitewne wsparcie.

6. W środę 13 marca po Mszy św. i Drodze Krzyżowej odbędzie się kolejne cykliczne spotkanie z rozważaniem na temat Credo według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zapraszam o godz. 20.00 do salki przy biurze parafialnym w Kleve, Kavarinerstr. 10.

7. W sobotę 16 marca odbędzie się kolejny, 6 już dzień skupienia dla kobiet w Kevelaer w Beichtkapelle. Program dnia: od godz. 11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź, o godz. 12.30 Msza św. z katechezą i konferencją, po Mszy wspólne spotkanie.

8. Również w sobotę 16 marca zapraszamy osoby chętne do pomocy przy ręcznym wytwarzaniu palm wielkanocnych. Spotkanie w salce Aldegundisheim w Emmerich am Rhein o godz. 15.30.

9. W niedzielę 17 marca ofiary składane w czasie Mszy św. przeznaczone będą na kościelną organizację pomocy MISEREOR, która od 1958 roku wspiera ludzi tam, gdzie jest największe ubóstwo i pracuje nad tym, aby mogli oni dochodzić swoich praw. MISEREOR zaangażowane jest w ochronę, pomoc w samopomocy i perspektywy godnego życia ludzi.

10. W dniach od 17 do 23 marca odbędą się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne – „Przez krzyż do światła”, które przeprowadzi ks. dr hab. Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Nauki będą głoszone każdego dnia w czasie wieczornych Mszy św. Szczegółowy program rekolekcji dostępny jest w aktualnym biuletynie parafialnym, na naszej stronie internetowej, facebooku oraz na plakatach w gablocie przy kościele.

11. W sobotę 23 marca odbędzie się wspólna Piesza Droga Krzyżowa obejmująca trasę 20 km (przez Elten, Hochelten i Hüthum). Rozpoczęcie (godz. 8.00) i zakończenie (godz. 14.00) przy kościele St. Georg w Emmerich Hüthum. Przy kościele istnieje możliwość darmowego parkingu samochodowego.

12. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła będą rozprowadzane okolicznościowe kartki świąteczne. Młodzież będzie rozprowadzała książki religijne. Dochód przeznaczony będzie na pielgrzymkę młodzieży.