W naszej bibliotece… Notatki oraz Dyrektorium. Matka Elżbieta Czacka

Polecamy 2 książki autorstwa błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej (ur. 1876 – zm. 1961)

„Dyrektorium“ podzielone jest na 3 części, przeznaczone dla trzech środowisk współtworzących Dzieło Lasek: Świeckich, Niewidomych oraz Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Dzieło obfituje w bogate, przemyślane treści na temat wiary i duchowego wymiaru świata. Matka pisze m.in. o Komunii Świętej, życiu wewnętrznym, modlitwie, cierpieniu, pracy, sądach zuchwałych, o pysze i cnotach życia codziennego. Proste, a zarazem głębokie i ważne teksty.

„Notatki“ zostały spisywane przez błogosławioną Matkę na prośbę księdza Korniłowicza od 1927 roku. Są to pisma o bardzo różnym charakterze. Matka zapisywała na maszynie wspomnienia z dzieciństwa, różne wydarzenia i problemy związane z formujacym się właśnie Dziełem Lasek oraz bardzo intensywne i bliskie spotkania z Bogiem, z których czerpała niezłomną nadzieję i siły do codziennej wyczerpującej pracy. Zachowane zapiski znalazły się w tej książce jako przykład niezwykłej drogi duchowej założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Dzieła Lasek.