W naszej bibliotece… O NARODZENIU PAŃSKIM. Objawienia Anny Kathariny Emmerich

Objawienia zawarte w ninijeszym tomie opisują wydarzenia związane z narodzeniem Mesjasza. Znajdziemy tu szczegółowe opisy dotyczące przodków Maryi i Józefa: ich rodziców, dziadków i dalszych krewnych, z nawiązaniem do wydarzeń opisanych w Starym Testamencie.

Czytelnik zapozna się także z wizjami o narodzeniu Jezusa: zwiastowaniem, nawiedzeniem Elżbiety, narodzinami w Betlejem, pokłonem pasterzy i trzech królów, ucieczką do Egiptu oraz życiem na obczyźnie, powrotem do Nazaretu i odnalezieniem Jezusa w świątyni.