W naszej bibliotece… Pamięć i tożsamość – JAN PAWEŁ II

Każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość kryje w sobie obietnicę wyzwolenia, obietnicę radości: „teraz raduję się w ciepieniach za was“ – pisze św. Paweł (Kol 1, 24). Odnosi się to do każdego cierpienia wywołanego przez zło. Odnosi się także do ogromnego zła społecznego i politycznego, jakie wstrząsa współczesnym światem i rozdziera go – całe to cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego „ja“ na rzecz tych, których dotyka cierpienie. W miłości, która ma swoje źródło w sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata. Chrystus jest Odkupicielem świata; „a w jego ranach jest uzdrowienie“ (Iz 53,5).

Jan Paweł II