W naszej bibliotece… Pasja. Bł. Anna Katarzyna Emmerich

Niemiecka mistyczka i zakonnica Anna Katarzyna Emmerich całe życie spędziła w NRW. Naznaczona stygmatami męki Pańskiej kontemplacyjnie i fizycznie przeżywała  cierpienia Jezusa Chrystusa. Złożona chorobą, od 1813 r. do chwili śmierci (9.11.1824) nie opuszczała łóżka, żywiąc się wyłącznie Komunią świętą i odrobiną wody. Niezwykła zdolność umacniania i pokrzepiania innych – pomimo własnych cierpień – sprawiała, że liczni odwiedzający ją pielgrzymi odnaleźli drogę do Boga. Stygmatyczka otrzymała dar poznania historii stworzenia świata z wieloma szczegółami, a zwłaszcza możliwość uczestniczenia w drodze krzyżowej Pana Jezusa.

Wizje Błogosławionej Anny Katarzyny zostały spisane przez Klemensa Brentano.

Objawienia związane z męką i śmiercią Pana Jezusa, przedstawione w tej książce, posłużyły jako podstawa do scenariusza filmu „Pasja“ Mela Gibsona.