W naszej bibliotece… Rodzina Ulmów. Droga ku świętości

Rodzina Ulmów z Markowej zginęła z rąk niemieckiego okupanta za to, że pomogła ośmiorgu Żydom skazanym na zagładę. Ulmowie to prawdziwi Samarytanie XX wieku. Ich życie jest dla nas wzorem, w jaki sposób można życ Ewangelią i świadczyć o Chrystusie, jaśniejąc zarówno wielkością zwyczajności, jak i największą miłością, jaką jest oddanie życia za bliźnich. W dzisiejszych czasach, w których brakuje poszanowania życia nienarodzonych, tym silniejszym akcentem staje się fakt beatyfikacji całej rodziny wraz z nienarodzonym jeszcze dzieckiem.