W naszej bibliotece… WARTO NAPRAWIAĆ MAŁŻEŃSTWO dr Jacek Pulikowski

Autor zaprasza do refleksji nad małżeństwem i do naprawy relacji między małżonkami.

„Naprawiać“ w rozumieniu autora jest wezwaniem do nieustannej, dozgonnej troski o wzrost komunii osób małżonków.

Kto powinien się zmienić? Ja, czy ta druga osoba? Czy nasza postawa zdradza egoizm?

Prawidłowo powinnieneś chcieć naprawiać swoje małżeństwo przez zmianę siebie, wsłuchawszy się w to, co współmałżonek pragnąłby, aby w Tobie się zmieniło, co mu przeszkadza lub wręcz co Ci zarzuca.

Każda próba naprawy małżeństwa przez „wymuszenie“ na współżanku zmiany funkcjonowania jest z góry skazana na przegraną.

Dlaczego warto naprawiać małżeństwo? Warto naprawiać, bo się przysięgało, bo tylko w małżeństwie i w rodzinie, poprzez wywiązywanie się z obietnicy dozgonnej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej uzyskuje się gwarancję SZCZĘŚCIA już tu na ziemi.