W naszej bibliotece… Samo życie. Dr. Wanda Półtawska

Książka Wandy Półtawskiej jest swoistą katechezą traktującą o życiu małżeńskim i rodzinnym. W przytoczonych świadectwach możemy odnaleźć problemy dzieci, narzeczonych, rodziców. Za każdym świadectwem kryje się prawdziwa historia, z którą autorka zetknęła się w swojej wieloletniej praktyce lekarskiej i społecznej. 

Autorka, doktor medycyny w dziedzinie psychiatrii, wykładowca medycyny pastoralnej, bliska współpracownica Karola Wojtyły, prywatnie, żona i matka 4 córek.