W naszej bibliotece… UWOLNIENI Z CZYŚĆCA. Jak pomóc wiernym zmarłym?

Publikacja  wyjaśnia, w jaki sposób możemy my, żyjący na ziemi, pomagać zmarłym oczekującym w czyśćcu na wejście do królestwa Bożego.

Po śmierci człowiek już wie, że Bóg istnieje i wie, jaki On jest. Po śmierci dusze już nic nie mogą dla siebie uczynić. Czas zasługiwania na niebo to czas życia na ziemi.  Tylko na ziemi człowiek kierując się wolnością w swoim działaniu świadomie wybiera zło lub dobro. Jeśli nie zasłużymy na niebo i trafimy po śmierci do czyśćca, to tylko modlitwy żyjących na ziemi, mogą nam pomóc w opuszczeniu czyśćca i dojściu do nieba. Czyściec jest czasem oczekiwania. Oczekiwania na pomoc. Pomoc modlitewną od żyjących. Pomagajmy zmarłym. Sposobów jest wiele:

  • zamówienie i ofiarowanie mszy świętej w intencji zmarłej osoby
  • odpust (od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust)
  • jałmużna
  • uczynki pokutne i dobrowolne podejmowanie umartwienia lub cierpienie z intencją
  • różne formy modlitwy i korzystanie z sakramentaliów
  • uczyni chrześcijańskiego miłosierdzia, którym towarzyszy wewnętrzne ofiarowanie zasług w intencji zmarłego (s. 9-10)